โลกยุคหน้า การศึกษาคือความหวัง

ผมชอบหนังสือเล่มนี้มากครับ

เป็นหนังสืออ่านง่าย สนุกและมีประโยชน์มาก ดร. รยูแทโฮ ได้ฉายภาพอนาคตของรูปแบบการศึกษาที่จะพาเด็กรุ่นนี้สู่อนาคต เป็นการยืนยันให้ทุกคนในสังคมร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตของเยาวชนที่มีสภาพแวดล้อมต่างจากเรา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านกระจ่างชัด และมั่นใจว่าเราจะทำการเรียนการสอนและการวัดผลแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว

ผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย อ่านแล้วจะเห็นภาพว่าสิ่งสำคัญที่สุด ที่ต้องปรับเปลี่ยน และลงมือทำทันที คืออะไร

คุณครู อาจารย์ อ่านแล้วจะแน่ใจว่า การสอน และการวัดผล แบบเดิมใช้งานต่อไปไม่ได้แล้ว

นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง อ่านแล้วจะเห็นแนวทางพัฒนาตนเองสู่อนาคตของการงาน อาชีพ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณ ผู้เขียนและทุกท่านที่มีส่วนผลิตหนังสือดี มีคุณค่า

ผมมั่นใจว่า การศึกษา ที่ดี ที่เหมาะสม คือความหวังของเราทุกคนครับ

……..

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

นักวิขาการอิสระ ผู้ก่อตั้ง eduzones.com

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน หนังสือขายดี “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s