ครู ที่เด็กต้องการ

เด็กเรียนเก่ง หรือเรียนอ่อน

ก็ต้องการครู

เด็กตั้งใจ หรือเกเร

ก็ต้องการครู

เพราะครูไม่ใช่แค่ผู้สอน

แต่ในสายตาของ ครู

จะมองเห็นจุดดี จุดด้อยของเด็กทุกคน

ครูชื่นชมกับเด็กน่ารัก

แต่เมตตาแม้เด็กก้าวร้าว

ครูชื่นชมกับเด็กตั้งใจ

แต่ใส่ใจกับเด็กขาดแรง

คนหัวใจครู

หวังให้เด็กโตขึ้นอย่างมีคุณค่า

ครูเหล่านี้ท่านไม่คิดว่า คะแนนสอบ

ระดับประเทศ หรือผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆจะนำมาวัดคุณค่า

ของเด็กได้หรอกครับ

ดังนั้น อย่าเอาระบบวัดผลอย่างนี้

มาวัดความเป็นครู

……

เขียนเมื่อวันครู 2017…..

ขอแสดงความยินดีเพราะปัจจุบัน

พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ กำหนด เรื่องนี้ไว้แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s